Ana Sayfa
Yönetmelikler
Öğretim Elemanı Atanma Yönetmeliği

Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanan Yönetmelik

Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak atamalarda uygulanan yönetmeliğe http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.28947&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%96%C4%9Fretim%20%C3%9Cyesi%20D%C4%B1%C5%9F%C4%B1ndaki linkinden ulaşabilirsiniz.